Register právnických osôb a podnikateľov

TATRALIFT a.s.

IČO:
31655629
DIČ:
2020515585
Sídlo:
TATRALIFT a.s.  Poľná  4  060 01  Kežmarok
Dátum vzniku:
15. júla 1992 Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sa, vl.č.111/P
Predmety podnikania:
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 01. 05. 2016.
 • prípravné práce k realizácii stavby (od: 01. 05. 2016.
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických v rozsahu: (od: 01. 05. 2016.
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od: 01. 05. 2016.
 • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia (od: 01. 05. 2016.
 • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahu oprávnenia Výrobné technologické zariadenia (od: 01. 05. 2016.
 • defektoskopické kontroly technologických častí lanových dráh: oceľové nosné konštrukcie; strojové zariadenie pohonu, podpier, staníc a vozňov (od: 01. 05. 2016.
 • montáž a splietanie lán lanových dráh (od: 01. 05. 2016.
 • montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, projektovanie, konštruovanie, vykonávanie prehliadok a skúšok: elektrických zariadení do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane lanových dráh vrátane zabezpečovacích zariadení lanových dráh; blezkozvodov (od: 01. 05. 2016.
 • skúšky zariadení visutých lanových dráh v rozsahu: komplexné skúšanie; skúšky po oprave; skúšky po rekonštrukcii (od: 01. 05. 2016.
 • výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane podľa STN EN 60439-1 so skratovou odolnosťou do hodnôt podľa čl. 8.2.3.1.; snímačov polohy dopravného lana na kladkách vyhotovených formou lámacích tyčiniek (od: 01. 05. 2016.
 • výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od: 01. 05. 2016.
 • výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: vleky (od: 01. 05. 2016.
 • výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu zariadenia technickej zábavnej činnosti (od: 01. 05. 2016.
 • školenia a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti práce (od: 01. 05. 2016.
 • nákup a predaj pohonných hmôt, motorových olejov a ďalších ropných produktov (od: 01. 05. 2016.
 • nákup a predaj, sprostredkovanie predaja nehnuteľností (od: 01. 05. 2016.
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť - obchod, služby (od: 01. 05. 2016.
 • vykonávanie inžinierských stavieb, bytových a občianských stavieb (od: 01. 05. 2016.
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (od: 01. 05. 2016.
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy " A " (od: 01. 05. 2016.
 • nákladanie a vykladanie bremien autožeriavom (od: 01. 05. 2016.
 • revízia vyhradených elektrických zariadení (od: 01. 05. 2016.
 • výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia (od: 01. 05. 2016.
 • výroba neelektrických prístrojov pre domácnosť (od: 01. 05. 2016.
 • výroba rozvádzačov do 1000 V do objektov triedy " A " (od: 01. 05. 2016.
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od: 01. 05. 2016.
 • zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií, výroba nástrojov, kovoobrábanie (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
13. 2. 2018