Register právnických osôb a podnikateľov

Tatlim s. r. o.

IČO:
45384215
DIČ:
2022955099
Sídlo:
Tatlim s. r. o.  Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu  56  811 02  Bratislava
Dátum vzniku:
26. januára 2010 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.62629/B
Štatutár:
  • Slávka Mašurová, konateľ, Nábrežie Arm. Gen. Ludvíka Svobodu 56, 811 02 Bratislava
Spoločníci:
  • Slávka Mašurová, spoločník, Nábrežie Arm. Gen. Ludvíka Svobodu 56, 811 02 Bratislava
Predmety podnikania:
  • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 28. 04. 2016.
  • prenájom hnuteľných vecí (od: 28. 04. 2016.
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 28. 04. 2016.
  • prípravné práce k realizácii stavby (od: 28. 04. 2016.
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 28. 04. 2016.
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 28. 04. 2016.
Posledná zmena:
16. 4. 2018