Register právnických osôb a podnikateľov

STEMO, s.r.o.

IČO:
36395382
DIČ:
2020133478
Sídlo:
STEMO, s.r.o.  1. mája  1051  024 01  Kysucké Nové Mesto
Dátum vzniku:
22. novembra 2000 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.12568/L
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od: 30. 04. 2016.
 • vypracovanie dokumentácie projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od: 30. 04. 2016.
 • pneuservis /opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies/ (od: 30. 04. 2016.
 • poskytovanie prechodného ubytovania (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel, ostatných strojov a zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť (od: 30. 04. 2016.
 • čistenie budov (od: 30. 04. 2016.
 • demolačné a zemné práce (od: 30. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 30. 04. 2016.
 • kancelárske a sekretárske služby (od: 30. 04. 2016.
 • lešenárske práce (od: 30. 04. 2016.
 • maliarske, natieračské práce (od: 30. 04. 2016.
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • montáž sadrokartónových systémov (od: 30. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania (od: 30. 04. 2016.
 • prípravné práce pre stavbu (od: 30. 04. 2016.
 • reklamná činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • upratovacie práce (od: 30. 04. 2016.
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • výroba drevených obalov a paliet (od: 30. 04. 2016.
 • výroba drobných výrobkov z dreva (od: 30. 04. 2016.
 • výroba píliarska a impregnácia dreva (od: 30. 04. 2016.
Posledná zmena:
16. 4. 2018