Register právnických osôb a podnikateľov

Stefan Florner

IČO:
40482723
DIČ:
1070850990
Sídlo:
Stefan Florner      90865  Mokrý Háj 101
Dátum vzniku:
18. septembra 2003 Číslo živn.registra: 206-14154, okresný úrad Senica