Register právnických osôb a podnikateľov

SG777, k.s.

IČO:
47942410
Sídlo:
SG777, k.s.  Palárikova  76  022 01  Čadca
Dátum vzniku:
22. októbra 2014 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sr, vl.č.10274/L
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 25. 04. 2016.
  • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od: 25. 04. 2016.
  • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od: 25. 04. 2016.
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 25. 04. 2016.
  • administratívne služby (od: 25. 04. 2016.