Register právnických osôb a podnikateľov

SG-TRANZIT, s.r.o.

IČO:
36411159
DIČ:
2020128429
Sídlo:
SG-TRANZIT, s.r.o.  Mútnik  590/12  031 01  Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
Dátum vzniku:
22. apríla 2003 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.14166/L
Štatutár:
 • Daniela Geročová, konateľ, Mútnik 590/12, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
 • František Soták, konateľ, Pod Stráňami 2289, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spoločníci:
 • Daniela Geročová, spoločník, Mútnik 590/12, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
Predmety podnikania:
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od: 29. 04. 2016.
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava (od: 29. 04. 2016.
 • cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od: 29. 04. 2016.
 • demolačné práce (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod a veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom (od: 29. 04. 2016.
 • pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom iných dopravných zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom iných strojov a prístrojov (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom motorových vozidiel (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • strojovo zemné práce (od: 29. 04. 2016.
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • upratovacie služby (od: 29. 04. 2016.
 • výroba a predaj prírezov z veľkoplošných a aglomerovaných materiálov (od: 29. 04. 2016.
 • výroba drevených polotovarov v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • predaj stavebného materiálu (od: 29. 04. 2016.
 • predaj tovaru v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od: 29. 04. 2016.
 • ukladanie, paletovanie a predaj kameňa (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
15. 2. 2018