Register právnických osôb a podnikateľov

SG tec s.r.o.

IČO:
46911791
DIČ:
2023643380
Sídlo:
373 Veľké Kozmálovce 935 21
Dátum vzniku:
24. novembra 2012 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.33162/N
Štatutár:
Spoločníci:
 • Jozef Seneši, spoločník, Požiarnická 1925/3, 934 01 Levice
Predmety podnikania:
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od: 26. 04. 2016.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 26. 04. 2016.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 26. 04. 2016.
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 26. 04. 2016.
 • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu (od: 26. 04. 2016.
 • Prenájom hnuteľných vecí (od: 26. 04. 2016.
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od: 26. 04. 2016.
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 26. 04. 2016.
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od: 26. 04. 2016.
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od: 26. 04. 2016.
 • Poľnohospodárska výroba (od: 26. 04. 2016.
Posledná zmena:
28. 1. 2018