Register právnických osôb a podnikateľov

SG-TANK s.r.o.

IČO:
46858326
DIČ:
2023632545
Sídlo:
SG-TANK s.r.o.  Gen. Klapku  65/14  945 01  Komárno
Dátum vzniku:
24. októbra 2012 Zapísaná na Okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.32914/N
Štatutár:
 • János Gyenes, konateľ, Ányos Utca 6, 1031 Budapest, Maďarsko
 • Gyula Sárosi, konateľ, Kossuth Út 39, 3848 Csobád, Maďarsko
Spoločníci:
 • János Gyenes, spoločník, Ányos Utca 6, 1031 Budapest, Maďarsko
 • Gyula Sárosi, spoločník, Kossuth Út 39, 3848 Csobád, Maďarsko
Predmety podnikania:
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 27. 04. 2016.
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 27. 04. 2016.
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od: 27. 04. 2016.
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 27. 04. 2016.
 • reklamné a marketingové služby (od: 27. 04. 2016.
 • prípravné práce k realizácii stavby (od: 27. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 27. 04. 2016.
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od: 27. 04. 2016.
 • počítačové služby (od: 27. 04. 2016.
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 27. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od: 27. 04. 2016.
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 27. 04. 2016.
 • chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi (od: 27. 04. 2016.
 • chov vybraných druhov zvierat (od: 27. 04. 2016.
 • výroba a hutnícke spracovanie kovov (od: 27. 04. 2016.
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od: 27. 04. 2016.
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od: 27. 04. 2016.
 • výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr (od: 27. 04. 2016.
 • výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení (od: 27. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 27. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 27. 04. 2016.