Register právnických osôb a podnikateľov

SG Strelecký klub

IČO:
42193699
Sídlo:
SG Strelecký klub  Nad Plážou  15/1  97401  Banská Bystrica
Dátum vzniku:
18. februára 2011