Register právnických osôb a podnikateľov

sg solution, s.r.o.

IČO:
36258334
DIČ:
2021778077
Sídlo:
sg solution, s.r.o.  Paulínska  24  917 01  Trnava
Dátum vzniku:
27. januára 2004 Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.14592/T
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb (od: 29. 04. 2016.
 • kompletizácia a inštalácia počítačových sietí hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • konzulácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a informačných technológií (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti informačných systémov (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií (od: 29. 04. 2016.
 • vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane informačných systémov (od: 29. 04. 2016.
 • analýzy, inštalácie a implementácie riešení v oblasti informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 29. 04. 2016.
 • ekonomické a účtovné poradenstvo (od: 29. 04. 2016.
 • inštalácia programového vybavenia do počítačov, počítačových a dátových sietí (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • návrh a údržba internetových aplikácií (od: 29. 04. 2016.
 • navrhovanie informačných systémov, počítačových a dátových sietí (od: 29. 04. 2016.
 • organizovanie školení, kurzov, seminárov a konferencií (od: 29. 04. 2016.
 • počítačová grafika (od: 29. 04. 2016.
 • počítačové spracovanie videa a zvuku (od: 29. 04. 2016.
 • podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská a školiaca činnosť vo výpočtovej technike (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti zariadení na spracovanie zvuku a obrazu (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od: 29. 04. 2016.
 • poskytovanie verejne dostupných informácií (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom výpočtovej techniky, zvukovej a filmovej techniky, spotrebného a priemyselného tovaru (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od: 29. 04. 2016.
 • rozmnožovanie, distribúcia a požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • systémová údržba software (od: 29. 04. 2016.
 • vedenie účtovnej evidencie (od: 29. 04. 2016.
 • výroba a distribúcia audio a video záznamov (od: 29. 04. 2016.
 • zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • záznam a archivácia dát na cd-rom, dvd-rom v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • zhotovovanie a prevádzkovanie webových stránok (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
6. 2. 2018