Register právnických osôb a podnikateľov

SG-BREWIA s. r. o. [zrušená]

IČO:
35837276
DIČ:
2020262321
Sídlo:
SG-BREWIA s. r. o.  Trnavská  16  821 08  Bratislava
Dátum vzniku:
22. mája 2002 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.26645/B
Dátum zrušenia:
7. marca 2014
Predmety podnikania:
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 29. 04. 2016.
 • prípravné práce k realizácii stavby (od: 29. 04. 2016.
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 29. 04. 2016.
 • grafické a technické spracovanie podkladov pre tlač v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 29. 04. 2016.
 • organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od: 29. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • rozmnožovanie a šírenie nahraných nosičov v rozsahu voľnej živnosti, na základe zmluvy s autorom (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • technicko - organizačné zabezpečenie výstav (od: 29. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • výroba a spracovanie grafických návrhov a inzerátov v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • výroba, predaj a požičiavanie nahraných audio a audiovizuálnych záznamov na všetkých druhoch nosičov v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.