Register právnických osôb a podnikateľov

ŠARE s.r.o. [zrušená]

IČO:
35713470
Sídlo:
ŠARE s.r.o.  Kukučínova  16  831 03  Bratislava
Dátum vzniku:
26. marca 1997 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.14266/B
Dátum zrušenia:
7. apríla 2005
Predmety podnikania:
 • audiovízia s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od: 01. 05. 2016.
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od: 01. 05. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od: 01. 05. 2016.
 • poskytovanie prechodného ubytovania (od: 01. 05. 2016.
 • prevádzkovanie kina (od: 01. 05. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovanie kultúrnuch podujatí (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy a propagácie, výroby a šírenia audiovizuálnych programov v rozsahu voľnej živnosti (od: 01. 05. 2016.
 • verejné uvádzanie audio- vizuálnych diel (od: 01. 05. 2016.
 • vydávanie periodickej, neperiodickej tlače a merkantilných tlačovín (od: 01. 05. 2016.
 • výroba videoprogramov /hrané, dokumentarne,školiace, náučné, ekologické a osvetové dokumentárne audiovizuálne projekty, ich výroba a jej organizačno i technické zabezpečenie / s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona (od: 01. 05. 2016.