Register právnických osôb a podnikateľov

ŠARD ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.

IČO:
31588131
DIČ:
2020425022
Sídlo:
ŠARD ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.  M. R. Štefánika  2315  026 01  Dolný Kubín
Dátum vzniku:
25. júna 1993 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.1243/L
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • inžinierska činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od: 01. 05. 2016.
  • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozv.n.nap. (od: 01. 05. 2016.
  • nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata (od: 01. 05. 2016.
  • projektovanie elektrických zariadení, rozvodov el. priamovýhrevného vykurovania (od: 01. 05. 2016.
  • revízia elektrických zariadení (od: 01. 05. 2016.
  • technicko-poradenská a sprostredkovateľská činnosť (od: 01. 05. 2016.
  • vykonávanie tepelných izolácií a zatepľovanie stavebných objektov (od: 01. 05. 2016.
  • výroba a montáž elektrických rozvodových skríň (od: 01. 05. 2016.
  • výroba výrobkov z kovového valcovaného materiálu (od: 01. 05. 2016.