Register právnických osôb a podnikateľov

Promet spol. s r.o.

IČO:
30225710
DIČ:
2021060470
Sídlo:
Promet spol. s r.o.  ČSA  241/12  967 01  Kremnica
Dátum vzniku:
12. februára 1992 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.291/S
Dátum zrušenia:
24.01.2017
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • maloobchod - nákup a predaj priemyselného tovaru (od: 01. 05. 2016.
  • revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky kotlov a tlakových nádob stabilných v rozsahu: kotly 3. a 4. triedy a tlakové nádoby stabilné skupiny A A B do najvyššieho pracovného pretlaku 2,5 MPA (od: 01. 05. 2016.
  • strojárenské spracovanie kovového materiálu s povrchovou úpravou (od: 01. 05. 2016.
  • veľkoobchod s priemyselným tovarom a kovovým materiálom (od: 01. 05. 2016.
  • výroba elektrických vykurovacích a klimatizačných systémov (od: 01. 05. 2016.
  • výroba nábytku a iných výrobkov z dreva (od: 01. 05. 2016.
Posledná zmena:
25. 1. 2017