Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kuttner

IČO:
41862473
DIČ:
1075429520
Sídlo:
Peter Kuttner      97653  Drábsko 173
Dátum vzniku:
6. júla 2005 Číslo živn.registra: 630-9985, okresný úrad Brezno