Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kútny CREATIVE

IČO:
33293619
DIČ:
1032756560
Sídlo:
Peter Kútny CREATIVE  Čsl. armády  15  04001  Košice-Džungľa
Dátum vzniku:
25. mája 1994 Číslo živn.registra: 611-4464, okresný úrad Zvolen