Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kútnik - I.L.P.

IČO:
40674282
DIČ:
1045459646
Sídlo:
Peter Kútnik - I.L.P.  D. Ertla  1450/9  96001  Zvolen
Dátum vzniku:
12. augusta 2003 Číslo živn.registra: 611-11919, okresný úrad Zvolen