Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kútnik

IČO:
14173883
DIČ:
1021735792
Sídlo:
Peter Kútnik  Murgašova  2  03401  Ružomberok
Dátum vzniku:
18. decembra 1990 Číslo živn.registra: 508-2400, okresný úrad Ružomberok
Predmety podnikania:
  • Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od: 18. 12. 1990.
  • Oprava domácich elektrospotrebičov (od: 18. 12. 1990.
  • Montáž káblových rozvodov (od: 18. 12. 1990.
  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od: 18. 12. 1990.