Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kutňanský

IČO:
47883774
Sídlo:
Peter Kutňanský  Janka Kráľa  669/11  95617  Solčany
Dátum vzniku:
14. augusta 2014 Číslo živn.registra: 470-17938, okresný úrad Topoľčany
Predmety podnikania:
  • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od: 14. 08. 2014.