Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kutlík & Co. International

IČO:
43046797
DIČ:
1026504215
Sídlo:
Peter Kutlík & Co. International  Bysterecká  2066/11  02601  Dolný Kubín
Dátum vzniku:
20. novembra 2012 Číslo živn.registra: 503-4205, okresný úrad Dolný Kubín