Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kutlík

IČO:
46248838
DIČ:
1042651907
Sídlo:
Peter Kutlík      02753  Istebné 148
Dátum vzniku:
1. júla 2011 Číslo živn.registra: 530-9841, okresný úrad Dolný Kubín
Predmety podnikania:
  • Opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy A (od: 01. 07. 2011.
  • Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení (od: 01. 07. 2011.