Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kutliak

IČO:
45315337
DIČ:
1032238020
Sídlo:
Peter Kutliak  1.mája  544  98101  Hnúšťa
Dátum vzniku:
1. decembra 2009 Číslo živn.registra: 650-14213, okresný úrad Rimavská Sobota