Register právnických osôb a podnikateľov

Peter Kuťka - PK

IČO:
34748148
DIČ:
1033335501
Sídlo:
Peter Kuťka - PK  Partizánska ulica  496/140  97611  Selce
Dátum vzniku:
1. septembra 2011 Číslo živn.registra: 308-3397, okresný úrad Banská Bystrica
Predmety podnikania:
  • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 01. 09. 2011.
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 01. 09. 2011.
  • Prípravné práce k realizácii stavby (od: 01. 09. 2011.