Register právnických osôb a podnikateľov

PCC Slovakia s.r.o.

IČO:
36197114
DIČ:
2020059844
Sídlo:
PCC Slovakia s.r.o.  Letná  45  040 01  Košice
Dátum vzniku:
22. marca 2000 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.11497/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom (od: 30. 04. 2016.
 • rozvod elektriny - predaj elektriny (od: 30. 04. 2016.
 • faktoring a forfaiting (od: 30. 04. 2016.
 • finančný a operatívny leasing (od: 30. 04. 2016.
 • malooobchod a veľkoobchod: chemické produkty a suroviny-priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty a chemické vlákna, uhlie, koks a koksochemické produkty, pohonné hmoty, mazadlá, palivá, železo a hutné materiály, zlievarenské výrobky, výrobky z hutníckeho materiálu, výrobky z dreva, plastov, skla a porcelánu, železiarsky tovar, stavebný materiál, technologické zariadenia pre chemický, banícky, strojárenský, potravinársky, poľnohospodársky a textilný priemysel, kancelárska a výpočtová technika vrátane náhradných dielov, motorové vozidlá vrátane náhradných dielov (od: 30. 04. 2016.
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od: 30. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom strojov, zariadení a prístrojov (od: 30. 04. 2016.
 • reklamné činnosti (od: 30. 04. 2016.
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.
Posledná zmena:
28. 3. 2017