Register právnických osôb a podnikateľov

PCA Slovakia, s.r.o.

IČO:
36256013
DIČ:
2021746617
Sídlo:
PCA Slovakia, s.r.o.  Automobilová ulica  1  917 01  Trnava
Dátum vzniku:
23. septembra 2003 Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.14325/T
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • Administratívne služby (od: 29. 04. 2016.
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 29. 04. 2016.
 • počítačové služby (od: 29. 04. 2016.
 • prenájom hnuteľných vecí (od: 29. 04. 2016.
 • projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení (od: 29. 04. 2016.
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť poradcov v oblasti účtovníctva a vedenie účtovníctva (od: 29. 04. 2016.
 • činnosť technických poradcov v oblasti strojárenstva (od: 29. 04. 2016.
 • finančné poradenstvo (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (od: 29. 04. 2016.
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • nákup, predaj a skladovanie palív a mazív (od: 29. 04. 2016.
 • nepravidelná neverejná osobná cestná doprava (od: 29. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • predaj motorových vozidiel a ich príslušenstva (od: 29. 04. 2016.
 • prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami (od: 29. 04. 2016.
 • spracúvanie a povrchová úprava kovov (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • výroba chemických látok a chemických prípravkov (od: 29. 04. 2016.
 • výroba dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory (od: 29. 04. 2016.
 • výroba karosérií pre motorové vozidlá (od: 29. 04. 2016.
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od: 29. 04. 2016.
 • výroba strojov a zariadení pre využitie mechanickej energie (od: 29. 04. 2016.
 • výroba výrobkov z gumy a plastov (od: 29. 04. 2016.
Posledná zmena:
26. 4. 2017