Register právnických osôb a podnikateľov

pc3000 s.r.o.

IČO:
36684449
DIČ:
2022251528
Sídlo:
pc3000 s.r.o.  Masarykova  6  960 01  Zvolen
Dátum vzniku:
7. októbra 2006 Zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.12146/S
Štatutár:
 • Martin Šimko, konateľ, Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava-Ružinov
Spoločníci:
 • Martin Šimko, spoločník, Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava
Predmety podnikania:
 • administratívne práce (od: 28. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 28. 04. 2016.
 • činnosti účtovných a ekonomických poradcov (od: 28. 04. 2016.
 • grafické práce vykonávané výpočtovou technikou (od: 28. 04. 2016.
 • inštalácie káblových rozvodov a anténnych systémov elektronických komunikačných zariadení (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od: 28. 04. 2016.
 • navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií (od: 28. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti hardware, software (od: 28. 04. 2016.
 • poradenská činnosť v oblasti telekomunikačných technológií (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie a sprostredkovanie internetových služieb v rozsahu voľných živností (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb na základe všeobecného povolenia č. 1/2005 (v znení 1. a 2. zmeny) vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (od: 28. 04. 2016.
 • prenájom programového vybavenia so súhlasom autora (od: 28. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 28. 04. 2016.
 • školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností (od: 28. 04. 2016.
 • vedenie účtovníctva (od: 28. 04. 2016.
 • výroba a servis telekomunikačných zariadení (od: 28. 04. 2016.
Posledná zmena:
27. 7. 2016