Register právnických osôb a podnikateľov

Zuzana Marciňová

IČO
35725974
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (10%)
Adresa
Vilova 21, 851 02 Bratislava