Register právnických osôb a podnikateľov

U. S. Steel Global Holdings I B.V.

IČO
36199222
Funkce
Spoločník
Vklad
839 356 636 € (100%)
Adresa
Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Holandské kráľovstvo