Register právnických osôb a podnikateľov

Protex Štúrovo, S.R.O.

Subjekt
IČO
50289896
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50289802
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50289268
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50287532
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50286731
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50279319
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50279114
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50269992
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50268872
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50260308
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50242270
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50145649
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50315811
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50311247
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50315846
Funkce
Spoločník
Vklad
3 750 € (75%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50331736
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50340611
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50338587
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50339354
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50344587
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50342649
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50360825
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50361058
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50360744
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50360701
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50362771
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50365665
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50377272
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50374711
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50389998
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50390431
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50383256
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50383388
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50402072
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50401904
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo

IČO
50402102
Funkce
Spoločník
Vklad
4 250 € (85%)
Adresa
Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo