Register právnických osôb a podnikateľov

Ondrej Golis

IČO
46794573
Funkce
Spoločník
Vklad
2 500 € (50%)
Adresa
Sládkovičova 5/1074, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Subjekt
IČO
46794956
Funkce
Spoločník
Vklad
2 500 € (50%)
Adresa
Sládkovičova 1074/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO
648329
Funkce
Konateľ
Adresa
Sládkovičova 1074, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO
648329
Funkce
Spoločník
Vklad
6 639 € (22%)
Adresa
Sládkovičova 1074, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Subjekt
IČO
50316443
Funkce
Konateľ
Adresa
Sládkovičova 1074/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Datum vzniku
5. mája 2016

Subjekt
IČO
50316443
Funkce
Spoločník
Vklad
5 000 € (100%)
Adresa
Sládkovičova 1074/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto