Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Ján Marciňa

IČO
45918589
Funkce
Konateľ
Adresa
Vilova 2198/21, 851 01 Bratislava

IČO
45918589
Funkce
Spoločník
Vklad
N/A
Adresa
Vilova 2198/21, 851 01 Bratislava

IČO
35725974
Funkce
Konateľ
Adresa
Vilová 21, 811 01 Bratislava

IČO
35725974
Funkce
Spoločník
Vklad
6 639 € (90%)
Adresa
Vilova 21, 851 02 Bratislava