Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Elena Petrášková, Ll.M

IČO
36199222
Funkce
Konateľ
Adresa
Lomonosovova 20, 040 01 Košice