Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Tatiana Malá

IČO
36366439
Funkce
Konateľ
Adresa
Školská 254/23, 900 42 Dunajská Lužná

IČO
36366439
Funkce
Spoločník
Vklad
6 639 € (100%)
Adresa
Školská 254/23, 900 42 Dunajská Lužná

IČO
17325447
Funkce
Konateľ
Adresa
Jungmannova 2, 811 01 Bratislava