Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Peter Slunčík

IČO
31430538
Funkce
Konateľ
Adresa
Utekáč 827/25, 985 06 Utekáč

IČO
31430538
Funkce
Spoločník
Vklad
3 075 € (40%)
Adresa
Utekáč 827/25, 985 06 Utekáč

IČO
34106430
Funkce
Konateľ
Adresa
Čajkovského 14, 917 01 Trnava

IČO
34106430
Funkce
Spoločník
Vklad
N/A
Adresa
Čajkovského 14, 917 01 Trnava

Subjekt
IČO
613495
Funkce
Spoločník
Adresa
Utekáč 827, 985 06 Utekáč