Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Mikuláš Gyetven

Subjekt
IČO
50289896
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
16. apríla 2016

Subjekt
IČO
50289896
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50289802
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
16. apríla 2016

IČO
50289802
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50289268
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
16. apríla 2016

Subjekt
IČO
50289268
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50287532
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
15. apríla 2016

IČO
50287532
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50286731
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
15. apríla 2016

IČO
50286731
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50279319
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
9. apríla 2016

Subjekt
IČO
50279319
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50279114
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
8. apríla 2016

IČO
50279114
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50269992
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
6. apríla 2016

IČO
50269992
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50268872
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
5. apríla 2016

IČO
50268872
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50260308
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
31. marca 2016

IČO
50260308
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50242270
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
17. marca 2016

IČO
50242270
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50145649
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
26. januára 2016

IČO
50145649
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
48134902
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
21. decembra 2015

IČO
48091251
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
13. marca 2015

IČO
48091251
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
48033596
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
29. januára 2015

IČO
48033596
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
46965122
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
4. januára 2013

Subjekt
IČO
46160582
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26/1552, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
46160582
Funkce
Spoločník
Vklad
5 000 € (100%)
Adresa
Kasárenská 26/1552, 943 01 Štúrovo

IČO
36667285
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
36667285
Funkce
Spoločník
Vklad
33 194 € (100%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
36533432
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50315811
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
4. mája 2016

IČO
50315811
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50311247
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
30. apríla 2016

IČO
50311247
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50315846
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
30. apríla 2016

Subjekt
IČO
50315846
Funkce
Spoločník
Vklad
1 250 € (25%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50331736
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
12. mája 2016

IČO
50331736
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50340611
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
18. mája 2016

IČO
50340611
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50338587
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
19. mája 2016

IČO
50338587
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50339354
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
19. mája 2016

IČO
50339354
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50344587
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
21. mája 2016

IČO
50344587
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50342649
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
20. mája 2016

Subjekt
IČO
50342649
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50360825
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
2. júna 2016

IČO
50360825
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50361058
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
2. júna 2016

IČO
50361058
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50360744
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
2. júna 2016

IČO
50360744
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

Subjekt
IČO
50360701
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
2. júna 2016

Subjekt
IČO
50360701
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50362771
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
4. júna 2016

IČO
50362771
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50365665
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
4. júna 2016

IČO
50365665
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50377272
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
10. júna 2016

IČO
50377272
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50374711
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
9. júna 2016

IČO
50374711
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50389998
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
21. júna 2016

IČO
50389998
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50390431
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
18. júna 2016

IČO
50390431
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50383256
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
16. júna 2016

IČO
50383256
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50383388
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
16. júna 2016

IČO
50383388
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50402072
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
29. júna 2016

IČO
50402072
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50401904
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
29. júna 2016

IČO
50401904
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo

IČO
50402102
Funkce
Konateľ
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo
Datum vzniku
29. júna 2016

IČO
50402102
Funkce
Spoločník
Vklad
750 € (15%)
Adresa
Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo