Register právnických osôb a podnikateľov

Ing. Martin Pitorák, Mba

IČO
36199222
Funkce
Konateľ
Adresa
Tichá 20/246, 044 12 Nižný Klátov
Datum vzniku
1. mája 2007