Register právnických osôb a podnikateľov

Gusztav Ajtai

IČO
36689530
Funkce
Konateľ
Adresa
Ady Endre u. 35 3/11, 1215 Budapešť, Maďarská republika

IČO
36689530
Funkce
Spoločník
Vklad
6 639 € (100%)
Adresa
Ady Endre u. 35 3/11, 1215 Budapešť, Maďarská republika