Register právnických osôb a podnikateľov

NEPI Real estate project s.r.o.

IČO:
50411306
Sídlo:
NEPI Real estate project s.r.o.  Veľká okružná  59A  010 01  Žilina
Dátum vzniku:
29. júna 2016 Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.65957/L
Dátum zrušenia:
13.09.2017
Štatutár:
  • Cristian-Sorin Badea, konateľ, Belizarie Street, ap. building XXI/6, entrance A, 1st floor ap.6 or 3, Bukurešť Sector 1, Rumunsko
  • Adrian Chiriac, konateľ, Calea Grivitei, ap. building K, entrance B, 3th floor ap. 15 or 206, Bukurešť Sector 1, Rumunsko
  • Mirela-Florenta Covasa, konateľ, Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor ap. 48 or 132, Bukurešť Sector 3, Rumunsko
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom. (od: 01. 07. 2016.
Posledná zmena:
18. 9. 2017