Register právnických osôb a podnikateľov

Mobius, s.r.o.

IČO:
36654850
DIČ:
2022221399
Sídlo:
Mobius, s.r.o.  Mierová  2A  937 01  Želiezovce
Dátum vzniku:
19. júla 2006 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.41531/B
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • administratívne práce (od: 28. 04. 2016.
 • analýza hardware a software a testovanie počítačových programov a v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • automatizované spracovanie dát (od: 28. 04. 2016.
 • ekonomické a organizačné poradenstvo (od: 28. 04. 2016.
 • grafické a designerské práce na počítači (od: 28. 04. 2016.
 • kompletizácia počítačovej siete a harwardu s výnimkou zásahov do vyhradených technických zariadení (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od: 28. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od: 28. 04. 2016.
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 28. 04. 2016.
 • nákup, predaj a prenájom kancelárskej, reprodukčnej , prezentačnej a výpočtovej techniky (od: 28. 04. 2016.
 • nákup, predaj a prenájom motorových vodzidiel (od: 28. 04. 2016.
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 28. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 28. 04. 2016.
 • reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • správa počítačovej siete (od: 28. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukrurálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • techniko-organizačné zabezpečenie a usporadúvanie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí (od: 28. 04. 2016.
 • uchovanie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od: 28. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
 • vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky (od: 28. 04. 2016.
 • zhotovovanie web stránok v rozsahu voľnej živnosti (od: 28. 04. 2016.
Posledná zmena:
5. 5. 2017