Register právnických osôb a podnikateľov

MOBILTRANS - SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:
36257125
DIČ:
2020199687
Sídlo:
MOBILTRANS - SLOVAKIA, s.r.o.  Hlavná  23  929 01  Dunajská Streda
Dátum vzniku:
27. novembra 2003 Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.14453/T
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton (od: 29. 04. 2016.
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od: 29. 04. 2016.
 • medzinárodná cestná preprava tovaru (od: 29. 04. 2016.
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • nájom a prenájom nehnuteľností (od: 29. 04. 2016.
 • nájom a prenájom stavebných strojov a mechnizmov s obsluhou (od: 29. 04. 2016.
 • nakládka a vykládka tovaru a manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • poradenstvo v oblasti cestnej nákladnej dopravy (od: 29. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 29. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • skladovanie (od: 29. 04. 2016.
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 29. 04. 2016.
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od: 29. 04. 2016.