Register právnických osôb a podnikateľov

MOBILTOP, s.r.o.

IČO:
36472492
DIČ:
2020001379
Sídlo:
MOBILTOP, s.r.o.  Inžinierska  1  040 11  Košice
Dátum vzniku:
19. apríla 2001 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.23630/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
 • faktoring (od: 30. 04. 2016.
 • forfaiting (od: 30. 04. 2016.
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • poradenské služby v oblasti elektroniky, elektro zariadení a príslušenstva, fotografie a reklamy (od: 30. 04. 2016.
 • predaj na trhoch v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od: 30. 04. 2016.
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od: 30. 04. 2016.
 • reklamná a propagačná činnosť (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od: 30. 04. 2016.
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od: 30. 04. 2016.
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od: 30. 04. 2016.
 • vydavateľská činnosť - noviny, časopisy, publikácie, letáky, brožúry (od: 30. 04. 2016.