Register právnických osôb a podnikateľov

MobilTech, s.r.o.

IČO:
36176788
DIČ:
2020056929
Sídlo:
MobilTech, s.r.o.  Garbiarska  2  040 01  Košice
Dátum vzniku:
2. septembra 1997 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.9655/V
Štatutár:
Spoločníci:
Predmety podnikania:
  • automatizované spracovanie dát (od: 30. 04. 2016.
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a výpočtovej techniky (od: 30. 04. 2016.
  • maloobchod a veľkoobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou (od: 30. 04. 2016.
  • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 30. 04. 2016.
  • sprostredkovateľská činnosť (od: 30. 04. 2016.