Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Petronela Wjechová

IČO:
36998397
DIČ:
1024437876
Sídlo:
Mgr. Petronela Wjechová  Sofijská  2444/12  04013  Košice-Sídlisko Ťahanovce
Dátum vzniku:
15. februára 2000 Číslo živn.registra: 802-12223, okresný úrad Košice
Predmety podnikania:
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 01. 11. 2014.
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 01. 11. 2014.