Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Emília Balajová

IČO:
37384295
DIČ:
1049639129
Sídlo:
Mgr. Emília Balajová  Skalská Nová Ves  56  91331  Skalka nad Váhom
Dátum vzniku:
5. januára 2001 Číslo živn.registra: 309-15787, okresný úrad Trenčín