Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Emília Bačíková

IČO:
42359511
Sídlo:
Mgr. Emília Bačíková  Homolova 31    84102  Bratislava - mestská časť Dúbravka
Dátum vzniku:
13. februára 2014