Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Eliška Kukuková

IČO:
36990396
DIČ:
1040817272
Sídlo:
Mgr. Eliška Kukuková  Jabloňová  518/1  03104  Liptovský Mikuláš
Dátum vzniku:
25. marca 1999 Číslo živn.registra: 505-7150, okresný úrad Liptovský Mikuláš