Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Eliška Kapitáňová

IČO:
41442369
DIČ:
1070690797
Sídlo:
Mgr. Eliška Kapitáňová  A.Mamateja  5148/6  03601  Martin
Dátum vzniku:
27. augusta 2004 Číslo živn.registra: 350-20119, okresný úrad Martin