Register právnických osôb a podnikateľov

Mgr. Eliška Hollá - AUTOCENTRUM BB

IČO:
32001614
DIČ:
1020552775
Sídlo:
Mgr. Eliška Hollá - AUTOCENTRUM BB  Zvolenská cesta  141  97405  Banská Bystrica
Dátum vzniku:
17. marca 1992 Číslo živn.registra: 601-4594, okresný úrad Banská Bystrica
Predmety podnikania:
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od: 03. 06. 2011.
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností . (od: 20. 10. 2004.
 • Prednášková a konzultačná činnosť v oblasti poisťovníctva a bankovníctva. (od: 20. 10. 2004.
 • Sprostredkovanie lízingových zmlúv. (od: 20. 10. 2004.
 • Poradenská činnosť pri uzatváraní zmlúv o stavebnom sporení. (od: 20. 10. 2004.
 • Sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne. (od: 20. 10. 2004.
 • Vykonávanie tréningov profesných zručností. (od: 20. 10. 2004.
 • Vzdelávacia činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou. (od: 20. 10. 2004.
 • Prevádzkovanie jaslí. (od: 20. 10. 2004.
 • Opatrovanie detí v krátkodobej neprítomnosti rodičov. (od: 20. 10. 2004.
 • Aranžérske služby. (od: 20. 10. 2004.
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby - všetky svetové jazyky. (od: 20. 10. 2004.
 • Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti na základe súhlasu autora: zvukové a zvukovoobrazové záznamy, výtvarné diela. (od: 20. 10. 2004.
 • Fotografické služby. (od: 20. 10. 2004.
 • Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál. (od: 20. 10. 2004.
 • Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov. (od: 20. 10. 2004.
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti. (od: 20. 10. 2004.
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t. (od: 20. 10. 2004.
 • Administratívne práce. (od: 20. 10. 2004.
 • Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov. (od: 20. 10. 2004.
 • Prenájom motorových vozidiel. (od: 20. 10. 2004.
 • Prenájom strojov a prístrojov. (od: 20. 10. 2004.
 • Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. (od: 20. 10. 2004.
 • Skladovanie tovaru. (od: 20. 10. 2004.
 • Kopírovacie služby. (od: 20. 10. 2004.
 • Faktoring a forfaiting. (od: 20. 10. 2004.
 • Prieskum trhu a verejnej mienky. (od: 20. 10. 2004.
 • Finančný lízing. (od: 20. 10. 2004.
 • Prenájom hnuteľných vecí. (od: 20. 10. 2004.
 • Organizovanie kurzov, školení, veľtrhov a výstav v rozsahu voľnej živnosti. (od: 20. 10. 2004.
 • Inzertná činnosť. (od: 20. 10. 2004.
 • Reklamná a propagačná činnosť. (od: 20. 10. 2004.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností. (od: 20. 10. 2004.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností. (od: 20. 10. 2004.
 • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - upratovacie práce. (od: 20. 10. 2004.
 • Upratovacie a čistiace práce. (od: 20. 10. 2004.
 • Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. (od: 31. 10. 2001.
 • Výroba a renovácia brzdových čelustí. (od: 12. 01. 1996.
 • Obchodná činnosť : spotrebný a priemyselný tovar. (od: 16. 03. 1992.