Register právnických osôb a podnikateľov

Martin Tóth

IČO:
45661014
DIČ:
1077774489
Sídlo:
Martin Tóth  Hlavná  31/0  04941  Pača
Dátum vzniku:
7. júla 2010 Číslo živn.registra: 850-10332, okresný úrad Rožňava