Register právnických osôb a podnikateľov

Martin Devečka

IČO:
47951338
Sídlo:
Martin Devečka  Štefana Moyzesa  1568/27  03401  Ružomberok
Dátum vzniku:
1. novembra 2014 Číslo živn.registra: 570-13789, okresný úrad Ružomberok